Menu Zamknij

Jak firma Tensator spełnienia wymagania brytyjskich przepisów BHP

W firmie Tensator rozumiemy wagę zapewnienia bezpieczeństwa Państwa pracownikom oraz wagę zachowania zgodności z przepisami BHP. Nasze produkty projektujemy zgodnie z tymi przepisami, a także zapewniamy rozwiązania problemów z bezpieczeństwem. Zdajemy sobie sprawę, że dwie różne firmy będą miały różne wymagania w zakresie BHP; w konsekwencji, współpracujemy z klientami na zasadzie konsultacji. Korzystając z naszego szerokiego doświadczenia jesteśmy w stanie zapewnić doradztwo i stworzyć szyte na miarę rozwiązania pomagając przedsiębiorstwom w zachowaniu zgodności z przepisami BHP obowiązującymi w Wielkiej Brytanii.

NAJWAŻNIEJSZE WYMAGANIA BRYTYJSKICH PRZEPISÓW BHP
Wszyscy pracodawcy w Wielkiej Brytanii są zobowiązani do stosowania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Brytyjska ustawa o bezpieczeństwie i higienie pracy, tzw. The Health and Safety at Work etc. Act 1974 (również nazywana HSWA, HSW Act, the 1974 Act lub HASAWA) to podstawowy akt prawny odnoszący się do bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy w Wielkiej Brytanii. Ta norma prawna określa podstawowa strukturę i uprawnienia, których celem jest popieranie, regulowanie i egzekwowanie przepisów BHP w miejscu pracy.

Zanim ustawa została wydana w 1974 roku, około 8 milionów pracowników nie miało żadnej ochrony prawnej zapewniającej bezpieczeństwo w miejscu pracy. Od momentu wprowadzenia dokument ten uratował życie wielu ludzi, jak również uchronił pracowników przed obrażeniami i chorobami. Ze względu na to, że miejsca pracy i maszyny znacznie rozwinęły się w ciągu ostatnich 40 lat, tak samo stało się z HSWA. Akty prawne, same w sobie, są dość długie, a miejscami dość skomplikowane.

6 punktów przewodnich pomocnych w zachowaniu zgodności z brytyjskimi przepisami BHP stanowi, że organizacje muszą:

  1. Dokonać oceny ryzyka dla pracowników, klientów i innych osób, na które mogą wpływać działania podejmowane w miejscu pracy.
  2. Zapewnić skuteczne planowanie, monitorowanie i ocenę środków zapobiegawczych i ochronnych stosowanych w organizacji.
  3. Posiadać pisemną politykę bhp, w przypadku zatrudnienia co najmniej pięciu osób – co ma być dowodem na to, że wszyscy pracownicy organizacji są zobowiązani do zachowania bezpiecznego środowiska w miejscu pracy.
  4. Zapewnić pracownikom dostęp do doradztwa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także do zaplecza socjalnego i środków pierwszej pomocy.
  5. Zasięgać opinii pracowników na temat zagrożeń w miejscu pracy i szkolić ich w zakresie środków zapobiegawczych.
  6. Zapewnić schemat dróg ewakuacyjnych na wypadek pożaru.

Niedopełnienie wymogu stosowania brytyjskich przepisów BHP może mieć niekorzystne skutki dla Państwa firmy. Jako pracodawca, mogą Państwo być ścigani sądownie, ukarani grzywną, a w najgorszych przypadkach nawet skazani na karę więzienia.

ROZWIĄZANIA BHP OD TENSATOR
Tensator oferuje szeroki wachlarz rozwiązań, które pomagają firmom zachować zgodność z brytyjskimi przepisami BHP. Popularnym produktem jest Tensabarrier.